Θέσεις εργασίας (28.9.2022)

2022-09-28

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ».

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες του έργου διαμόρφωση Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τεσσάρων επιστημόνων του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)".