Θέσεις εργασίας (28.7.2022)

2022-07-28

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας».

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση» της πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση».

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία ή Μουσειοπαιδαγωγική 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαλαξίδι».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στον τοιχογραφικό διάκοσμο 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνίτες 2 Θέσεις