Θέσεις εργασίας (28.4.2022)

2022-04-28

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ αρχαιολόγου και πέντε (5) ΥΕ Εργατών και ενός (1) ΥΕ Εργάτη για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες Κάστρου Μεθώνης» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών».  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου « Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτρας, Λέσβου».

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στο ξύλοξυλόγλυπτο) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης (με εμπειρία στο ξυλόγλυπτο τέμπλο) 2 Θέσεις

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη τοιχογραφία) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης (με εμπειρία στη τοιχογραφία) 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογική Παρακολούθηση» της πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ερέτριας (υπόλοιπα τμήματα πόλης)».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 1 Θέση