Θέσεις εργασίας (28.2.2023)

2023-02-28

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.7.2.1 –ΡΟΔΟΠΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΜΕ MIS 5067627 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Θέση 

«Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του «Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου", Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της Ενδοϋπουργικής κινητικότητας» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΙΟΥ» ΜΕ ΟΠΣ 5076433 Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών 3 Θέσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας Επισκεπτών Καθηγητών για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171 του Ν. 4957/2022»

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» (MIS 5053961), που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. 

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)

SAXS-SOFT - Mία (1) θέση υποψήφιου/ιας διδάκτορα

Position Description

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας θα ασχοληθεί στα πλαίσια της ΕΕ3 με την εξασφάλιση της καθημερινής επιτυχούς λειτουργίας του οργάνου (SAXS) μέσω μετρήσεων σε εσωτερικό επίπεδο και με την ενσωμάτωσή του σε υπάρχουσες εθνικές και διεθνείς μεγάλες υποδομές και στα πλαίσια της ΕΕ4 θα συμμετάσχει σε ενέργειες διαφήμισης του οργάνου και των δυνατοτήτων του μέσω συμμετοχής σε συνέδρια και οργάνωσης ημερίδας/συνεδρίου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟ»ΜΕ MIS 5055057. 

PERCEIVE - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Position Description

The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-IESL in the context of PERCEIVE project and will work on Hyperspectral imaging data acquisition, processing, and data management related aspects. The researcher will be, however, involved in the overall research activities of PERCEIVE Project, aiming at improving the perception, preservation, curation, exhibition, understanding and access of coloured Cultural Heritage Collections and developing a reliable way to Study, Reconstruct, Render, Remap, Exhibit and Re-appropriate them. Role and Responsibilities Responsibly carrying out activities related to the PERCEIVE collaborative research project.

Ψάχνεις παιδικά/εφηβικά βιβλία; Διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προτάσεις στο Museology Eshop!

Όλα έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για παιδιά και εφήβους.