Θέσεις εργασίας (28.2.2022)

2022-02-28

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πράξης «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων  1 Θέση