Θέσεις εργασίας (28.1.2023)

2023-01-28

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00103, MIS 5052055, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων )

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.».

(ΠΕ) Αρχαιολόγων 4 Θέσεις

(ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση-τεκμηρίωση, στερέωση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 1 Θέση

(ΔΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (συντήρηση έργων τέχνης) 2 Θέσεις

(ΥΕ) Εργατών 12 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ KAI ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUB. 7.1.1 -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ»ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Α. ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5161661

ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών , ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2:«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ» με κωδικό Πράξης/MIS: 5050564

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - DATASCOUTING

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διαγωνισμού

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) της Πρόσκλησης-Προκήρυξης 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) ανακοινώνει ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην διαδικασία κατάταξης υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.