Θέσεις εργασίας (27.6.2022)

2022-06-27

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή: Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (2η χιλιετία π.Χ.)».

Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη μυκηναϊκή αρχαιολογία 1 Θέση 

Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη λοιπού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πράξης «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών».

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε έργα αναστήλωσης αρχαίων μνημείων κλασικών - ελληνιστικών χρόνων 10 Θέσεις 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 10 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης, προσωπικού ΙΔΟΧ Επειγουσες Ανασκαφικες της ΕΦΑ Δωδεκανήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" (18/19-09-2020) ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5063846 της Επενδυτικής Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του άξονα προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη Μνημείων 1 Θέση

 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία σε λίθινα στοιχεία 2 Θέσεις