Θέσεις εργασίας (27.1.2023)

2023-01-27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00103, MIS 5052055, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων )

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.». 

(ΠΕ) Αρχαιολόγων 4 Θέσεις

(ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση-τεκμηρίωση, στερέωση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 1 Θέση

(ΔΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (συντήρηση έργων τέχνης) 2 Θέσεις

  (ΥΕ) Εργατών 12 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ KAI ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUB. 7.1.1 -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ»ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Α. ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5161661

ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών , ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2:«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ» με κωδικό Πράξης/MIS: 5050564 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

"Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες για την Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος στο Νομό Αχαΐας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος» (έργο τμηματοποιημένο - phasing)"

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

 ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (Ομάδα/Κατεύθυνση Α΄ με εξειδίκευση στα κεραμικά) ή ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στα κεραμικά 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες ή ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών 8 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ«ΙΜΑΡΕΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΜΑΡΕΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2ης κατεύθυνσης πρώην ομάδας Β ή τομέα Β με εμπειρία στη συντήρηση εικόνων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπκού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του βωμού» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας» με MIS5200479, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας (ορθή επανάληψη) 

Χειμερινές εκπτώσεις στο Museology Eshop!