Θέσεις εργασίας (26.7.2022)

2022-07-26

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη δύο Αρχαιολόγων ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες καταγραφής - φωτογράφησης - αποτύπωσης - τοπογράφησης αρχαιοτήτων, μνημείων, έργων τέχνης - συγκέντρωση, ασφάλισης ιερών εικόνων».

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τομέας Πολιτισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει.