Θέσεις εργασίας (26.5.2022)

2022-05-26

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής - Δημιουργία περιοδικής έκθεσης "Ρωμαϊκή Κομοτηνή"» της πράξης «Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής - Δημιουργία περιοδικής έκθεσης "Ρωμαϊκή Κομοτηνή"».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές αποτυπώσεις) 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.) 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις