Θέσεις εργασίας (26.1.2018)

2018-01-26

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες 3 Θέσεις

Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας 35 Θέσεις

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 6 Θέσεις
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
1 Θέση

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που εδρεύει στο Ρέθυμνο προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου (MIS 5002532) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, που εδρεύει στην Καβάλα του Νομού Καβάλας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων (Δήμος Καβάλας) 2 Θέσεις

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (Δήμος Θάσου) 1 Θέση

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!