Θέσεις εργασίας (25.7.2022)

2022-07-25

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου» της Πράξης «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εμπειρία σε ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ελλείψει αυτού με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα  3 Θέσεις 

  Την πρόσληψη 22 υπαλλήλων προωθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.