Θέσεις εργασίας (25.5.2022)

2022-05-25

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Σελίδα 6 από 52 υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες», του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικές αποτυπώσεις) 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.) 1 Θέση 

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικής, λίθινων και μεταλλικών στοιχείων 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 3 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 23 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του έργου "Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης".

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση


Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο».

ΠΕ Αρχιτέκτονας - Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Δικτύων Βιβλιοθηκών (και γενικότερα Οργανισμών Διαχείρισης Πληροφοριών και Περιεχομένου), με την έννοια της ανάπτυξης και παροχής κάθετων, τοπικών ψηφιακών υπηρεσιών (σε επίπεδο φορέα) αλλά κυρίως, οριζόντιων/ συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών σε θεσμικά ή μη, οργανωμένα Δίκτυα Βιβλιοθηκών και συναφών φορέων. Οι συνεργατικές ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν τις βασικές, «παραδοσιακές» εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου, (π.χ. Πλατφόρμες Διαχείρισης Βιβλιοθήκης, Αποθετήρια, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες κ.λπ.) αλλά και όσες σχετίζονται με τη Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου, κυρίως επιστημονικού και εκπαιδευτικού. Η έμφαση δίνεται σε θέματα όπως η υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων και αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη και δόμηση των συνεργατικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη/δημιουργία, διακίνηση και ανταλλαγή των πληροφοριών (δεδομένων και μεταδομένων) μέσω των Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών αλλά και στην οργάνωση, αποθήκευση και την αναπαράσταση του περιεχομένου, μέσω κατάλληλων σχημάτων μεταδεδομένων, καθώς και στην εφαρμοσμένη σχεδίαση υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 19ος - 20ος ΑΙΩΝΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής στην υπό προκήρυξη θέση είναι αντιληπτό υπό την έννοια της αισθητικής ως αυτόνομου φιλοσοφικού πεδίου και της συστηματικής και ιστορικής προσέγγισης της φιλοσοφίας της τέχνης. Ειδικότερα, το έργο των υποψηφίων πρέπει να εμπίπτει στον χώρο της αισθητικής, με τη φυσιογνωμία που αυτή έχει από τη Νεώτερη Φιλοσοφία μέχρι τη Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία.