Θέσεις εργασίας (25.2.2022)

2022-02-25

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση  

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της πράξης «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης».

ΠΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στα τρισδιάστατα γραφικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και στον προγραμματισμό ιστοσελίδας 2 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 02 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΥΕ Εργατών 1 Θέση 

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου « Συντήρηση εξωτερικών στοιχείων και όψεων του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης».

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών) 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) 5 Θέσεις