Θέσεις εργασίας (24.9.2021)

2021-09-24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ»

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 2 Θέσεις  

ΤΕ Λογιστών (ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού) 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Β΄] -Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) 1 Θέση 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αντίστοιχα αρχαιολογικά και αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτής, σε οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Ειδικευμένους εργάτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ" της πράξης "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ" για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία ή στις Μουσειακές Σπουδές 2 Θέσεις

ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης με εξειδίκευση στη Μουσειολογία ή στις Μουσειακές Σπουδές ή στην Πολιτιστική Διαχείριση 3 Θέσεις

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 18 «Αρχαιολογικές έρευνες» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Β' ΦΑΣΗ» από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών στους λιμένες Δήμου Πύλου - Νέστορος Ν. Μεσσηνίας» της ενταγμένης στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση ζημιών παράκτιας ζώνης και λιμένων Δήμου Πύλου - Νέστορος Ν. Μεσσηνίας από τη θεομηνία της 29-09- 2018» για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών ή έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, έως την λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ καταδυόμενων Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ καταδυόμενων Εργατοτεχνιτών 1 Θέση


Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Τα νέα της εβδομάδας

"World on a Wire," organized by Rhizome's Artistic Director Michael Connor, opened at Hyundai Motorstudio Moscow. The exhibition is a collaboration between Hyundai Motor Company and Rhizome of the New Museum in New York, as part of a partnership which began earlier this year, devoted to amplifying new modes of born-digital artmaking. Founded in...

Hartwig Fischer, Director of the British Museum said, "Since re-opening in May 2021 we have welcomed visitors back to the British Museum with critically acclaimed exhibitions that have explored medieval England with Thomas Becket, Nero's ancient Rome and now Hokusai's Great Picture Book of Everything. 2021 will end with a rare glimpse into ancient...