Θέσεις εργασίας (24.6.2022)

2022-06-24

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: ''Εργασίες επίβλεψης από Αρχαιολόγο και Εργάτη Υψηλής Εξειδίκευσης'', για το Έργο : 'Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ΤΚ Παραλιμνίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά''.

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 1 Θέση

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 3 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Προεργασίες» του Έργου «Sub. 1 - Μέτρα Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στους Δελφούς.

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Ή / ελλείψει ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών 8 Θέσεις