Θέσεις εργασίας (24.11.2021)

2021-11-24

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Ναυπάκτου, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου COASTAL HERITAGE NETWORK - CoHeN, του ΕΠ Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg V - Α Greece - Italy (EL-IT) 2014-2020 (MIS 5038596).

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων 1 Θέση

ΥΕ εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες 3 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέσεις 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 10 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 11 «Αρχαιολογικές εργασίες του έργου "Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Ν. Προποντίδας"», της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ KAI ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

Καθηγητές μουσικής, φωτογραφίας, παραδοσιακών χορών, θεατρικής αγωγής, αγιογραφίας, κινηματογράφου και κεραμικής ζητούνται στον Δήμο Καλλιθέας.