Θέσεις εργασίας (24.10.2022)

2022-10-24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ»( ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ,ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ).

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού IΔΟΧ για το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείου Τήλου της ΕΦΑ Δωδεκανήσου

Προκήρυξη πρόσληψης ΥΕ Εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1«Αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης (Πλ12), Τριγωνικού Πύργου (Π18) και Μεταπύργιου στην οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»του έργου «Αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης (Πλ12), Τριγωνικού Πύργου (Π18) και Μεταπύργιου στην οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».