Θέσεις εργασίας (23/9/2017)

2017-09-23

ΠΕ Αρχαιολόγοι Μια (1) θέση

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Οκτώ (8) θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων (έργα τρίτων) για το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 25-09-2017 - 29 -09 -2017


ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τρεις (3) θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 25-09-2017 - 29-09-2017


ΠΕ Αρχαιολόγων Μια (1) θέση

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μια (1) θέση

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μια (1) θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μια (1) θέση

ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών Δύο (2) θέσεις

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες) Πέντε (5) θέσεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» υποέργο 1 στην Σ.Α.Ε.Π. 066 με κωδικό 2014ΕΠ06600000 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος με υλοποίηση από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Φωκίδος με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 22/09/2017-28 /09/2017


ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄ Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Τρεις (3) θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΡΗΡΟΥ»

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 20/9/2017 - 26/9/2017