Θέσεις εργασίας (23.6.2022)

2022-06-23

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Υποέργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Πρόσληψη Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ.Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο της πράξης «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ.Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5067563, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες 3 Θέσεις

 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εμπειρία στις τοιχογραφίες 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Αλμωπία Πέλλας: Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου των Μογλενών (Χρυσής)» της Πράξης «SUB. 7.2.8 Αλμωπία Πέλλας: Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου των Μογλενών (Χρυσής)». 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.