Θέσεις εργασίας (23.5.2022)

2022-05-23

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα» της πράξης «Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα» .

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Συντήρηση του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος» της πράξης «Συντήρηση του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε συντήρηση αρχαιολογικών κονιαμάτων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

Σύμβουλος εκδηλώσεων & προβολής 1 Θέση, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)