Θέσεις εργασίας (23.3.2018)

2018-03-23

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Πληροφόρησης 40 θέσεις

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας 1 θέση

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 105 Θέσεις
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 3 Θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας 2 Θέσεις

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 30 Θέσεις

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2 Θέσεις

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Εργατών 1 Θέση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ερευνητικές θέσεις για δύο άτομα

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Επιστημονικός Συνεργάτης 1 Θέση

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες 4 Θέσεις

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!