Θέσεις εργασίας (22.3.2023)

2023-03-22

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για της εργασίες της Πράξης «myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα (Κ.Ε.Τ6ΥΒΠ-00123,MIS5052061) με ακρωνύμιο myEleusis, της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής

ΠΕ Πληροφορικής 1 Θέση 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ7 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CULTURALION: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030303 ΜΕ Κ.Ε. 2019ΕΠ02210018

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ» (ΦΚ 49720000, Ε.Υ.: Σ.ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ) (15/03/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οργανωτική Υποστήριξη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πατρών» (81886 Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (14/03/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺESSPIN: Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Megatrendsʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101061104) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7251). 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ʺΨηφιακές Υπηρεσίες για ιδεασμό, συνεργασία και σύνθεση στη σχεδιαστική σκέψηʺ της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06166 και κωδικό ΕΛΚΕ 7192, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο Χούστη Ηλία, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205, στον Πυλώνα Ανάκαμψης «4. Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός Μετασχηματισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.