Θέσεις εργασίας (21.7.2022)

2022-07-21

Aνακοίνωση πρόσληψης έργου ΕΣΠΑ Αγίων Θεοδώρων, 1 ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ και 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022. 

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας» του έργου «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» της πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Προκήρυξη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την υλοποίηση της ενότητας εργασιών «Απόπειρα αποκατάστασης των αρχαίων αξόνων του Κάστρου Διδυμοτείχου» με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, εταίρου της πράξης «Ardino and Didymoteicho connected through past and future» με το ακρωνύμιο ARDICO (MIS 5052688), που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 και υλοποιείται με την συνεργασία των δήμων Ardino και Διδυμοτείχου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης αναλόγως της εξέλιξης του έργου και των διαθεσίμων πιστώσεων.

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «INTERREQ V-A/ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» «ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟ Ε4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «WATERWAYS».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία και εν ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση