Θέσεις εργασίας (19.8.2022)

2022-08-19

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδα, του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα ανασκαφών 3 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδα, του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα ανασκαφών 3 Θέσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ»  

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην καταγραφή, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψη αυτών ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Θέση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο «Συνεργάτης Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαχείριση θεμάτων τακτικού & έκτακτου προσωπικού» και κωδικό ΕΙΕ/ΥΥ-2022/04 στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών».
ΑΔΑ: 9ΩΕΑ469ΗΕΠ-ΚΡΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28.07.2022 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22.08.2022 και ώρα 03:00 μ.μ.

 Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορική Ανθρωπολογία", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.