Θέσεις εργασίας (19.5.2022)

2022-05-19

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αντικατάσταση τμήματος - επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα - Λούχα - Γύρι - Άγιος Λέοντας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έργο «διαδικασίες επισκευής και αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτηρίων και μνημείων που έχουν υποστεί βλάβη από το σεισμό της Σάμου στις 30-10-2020».

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας».

Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδα Β΄ή τομέας Β΄] -με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών) 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για την αποχέτευση υδάτων του Νότιου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς - Φάση Β'» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β΄».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση