Θέσεις εργασίας (19.7.2022)

2022-07-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΤ ΡΕΪΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Υποέργο 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες" του Έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ". 

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις 

 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 5 Θέσεις 

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων 2 Θέσεις

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εμπειρία στη συντήρηση λίθινων στοιχείων 2 Θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 2 Θέσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προκηρύξει 2 θέσεις Ειδικής/Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Βιβλιοθηκονόμος).