Θέσεις εργασίας (18.5.2022)

2022-05-18

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Τα χρώματα της Σιάτιστας» της πράξης «Τα χρώματα της Σιάτιστας».

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 θέση

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 6 «Δαπάνη Αρχαιολογικών Ερευνών και εργασιών, στο πλαίσιο του υποέργου "Αντικατάσταση - Βελτίωση Υφιστάμενων Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 Θέση

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Συντήρηση οροφογραφίας και επίπλων» της Πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα».

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην συντήρηση τοιχογραφιών 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εμπειρία στη συντήρηση λίθινων στοιχείων 1 Θέση