Θέσεις εργασίας (18.3.2022)

2022-03-18

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργο «Τροφοδότηση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμική ενέργεια από την μονάδα V του ΑΗΣ Πολεμαΐδας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης. 

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

 YE Εργατών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Μύθοι, Τέρατα και Ξόρκια» της πράξης «Μύθοι, Τέρατα και Ξόρκια»

ΠΕ Ιστορικών 1 Θέση

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 2 «Μελέτες Αποκατάστασης στη Δυτική και Κεντρική Αυλή και στο Piano Nobile Ανακτόρου Κνωσού» του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης για την Προστασία-Αποκατάσταση- Ανάδειξη Μνημείων στο Ανάκτορο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Ιστορίες και Μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς» στο πλαίσιο της Πράξης «Ιστορίες και Μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς».

ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων 1 Θέση