Θέσεις εργασίας (18.2.2022)

2022-02-18

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».

TE Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Β) (με εξειδίκευση στη συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου) 1 Θέση  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Δράσεις προστασίας, προβολής και βελτίωσης υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στο αρχαίο θέατρο Μαρώνειας» της πράξης «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας». 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αναστήλωση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα 2 Θέσεις 

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή: Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική 1 Θέση

Π.Ε. Μηχανικών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Δ.Δ Αχλαδοχωρίου, Δ.Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο της πράξης «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου, Δ.Φαρκαδόνας, ΠΕ Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εμπειρία στις τοιχογραφίες 3 Θέσεις