Θέσεις εργασίας (18.1.2023)

2023-01-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (και ελλείψει αυτού ΤΕ) με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στα Ψηφιδωτά 2 Θέσεις

 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στα ψηφιδωτά 4 Θέσεις

ΔΕ Εργατοτεχνιτών (ελλείψει αυτών, ΥΕ εργατών) 4 Θέσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)» Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ MIS 5028208.

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της πράξης «SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί»

 ΠΕ Ιστορικός (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία)

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση "Γλυφάδα" Πυθαγορείου Σάμου», του έργου: «SUB.1.14. Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση "Γλυφάδα" Πυθαγορείου Σάμου» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164855 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας.

ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 4 Θέσεις 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του έργου "Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης" που υλοποιείται με την μέθοδο της Αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης 2017ΕΠ05610050ΜIS της ΣΑΕΠ0561 με MIS 5011043.

 (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1 Θέση

(ΤΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

 (ΥΕ) Εργατών 3 Θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150212. 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση