Θέσεις εργασίας (17.8.2022)

2022-08-17

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Διενέργειες σωστικών ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη της Χίου».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες 3 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδα, του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα ανασκαφών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -ΝΕΣΤΟΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ.

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών και ελλείψει αυτών ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 Θέσεις