Θέσεις εργασίας (17.11.2022)

2022-11-17

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε Ρεθύμνου» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου». 

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ», που υλοποιείται από την ΕΦΑ Ρεθύμνου στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTERREG V-A/ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» «ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟ Ε4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «WATERWAYS»

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία και ελλείψει ΠΕ Αρχαιολόγων 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2022 ΤΗΣ ΥΝΜΤΕΒΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο "Χωρική Οικονομική Ανάλυση", Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο "Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας", Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών