Θέσεις εργασίας (16.6.2022)

2022-06-16

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΑναστήλωσηΑποκατάσταση και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τάφων Α και Β Κατερίνης» της Πράξης «Συντήρηση-Αναστήλωση-Αποκατάσταση και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τάφων Α και Β Κατερίνης».

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 3 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του Έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α.) - Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων».

ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Προϊστορική και κλασική αρχαιολογία) 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή».

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση