Θέσεις εργασίας (16.5.2022)

2022-05-16

Πρόσληψη ΔΕ καταδυόμενων εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 2014-2020» Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό».

ΔΕ καταδυόμενων Εργατοτεχνιτών 5 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 « ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ MIS 5009920

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αποκάλυψη - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αγίου Ισιδώρου πόλης Χίου», του έργου «Αναδόμηση ναού Αγίου Ισιδώρου και ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες 9 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 6 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 1 Θέση

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου (πρώην ομάδας Α΄) 2 Θέσεις

ΥΕ Εργατών 8 Θέσεις