Θέσεις εργασίας (16.4.2022)

2022-04-16

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Συντήρηση τοιχογραφιών, λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και ξυλόγλυπτων στοιχείων Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαμαρίνας» της Πράξης «Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητα Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών 2 Θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην συντήρηση τοιχογραφιών 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 2 Θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου - Προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση υφασμάτινων αντικείμενων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση αντικειμένων μικροτεχνίας (μεταλλικά, κεραμικά, γυάλινα, οργανικά κ.λ.π. αντικείμενα μικροτεχνίας) 1 Θέση

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στη συντήρηση υφασμάτινων αντικείμενων 2 Θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εμπειρία στη συντήρηση αντικειμένων μικροτεχνίας (μεταλλικά, κεραμικά, γυάλινα, οργανικά κ.λ.π. αντικείμενα μικροτεχνίας) 2 Θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (έργων ζωγραφικής) με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου - ξυλόγλυπτου 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας» του Έργου: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021)».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση σε έργα συντήρησης, αναβάθμισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις