Θέσεις εργασίας (15.6.2022)

2022-06-15

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 03 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 Θέσεις

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ανάδειξης και προβολής του Αδριάνειου Υδραγωγείου εντός του Δήμου Χαλανδρίου» του χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα UIA έργου με τίτλο «Cultural H.ID.RA.N.T. - CULTURAL Hidden Identities Reappear through Networks of water».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων. 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 1 Θέση

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου».

ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτού ΤΕ Πληροφορικής με εμπειρία στην υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων τεκμηρίωσης και προβολής αρχαιολογικού/ ιστορικού/ πολιτιστικού υλικού 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλουξυλόγλυπτου και υφάσματος 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α με εξειδίκευση στη συντήρηση μετάλλου, γυαλιού και κεραμικού 1 Θέση 

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 95 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.