Θέσεις εργασίας (15.2.2022)

2022-02-15

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην προστασία και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς».

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ομάδας Α΄) ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ομάδας Α΄) 1 Θέση

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 Θέση

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εμπειρία στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε δημόσιο φορέα Κεντρικής Διοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης  1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 6ου υποέργου «Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας για την αποκατασταση Ιερού Ναού Παναγίας Κεραλιμενιώτισσας στο Τ.Δ. Καλαμίου Βιάννου» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στη Συντήρηση Τοιχογραφιών 1 Θέση