Θέσεις εργασίας (15.11.2021)

2021-11-15

Επιστημονικός Συνεργάτης με ειδίκευση στη Μουσειολογία

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με Μουσειολόγο για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν: τη μελέτη της ιστορίας και της υποδομής των συλλογών των Μουσείων της ΕΣΤΙΑΣ και του ρόλου τους στην κοινωνία, τη συντήρηση, τη διατήρηση και την ταξινόμηση των διαφόρων εκθεμάτων, τη διαχείριση των μουσειακών συλλογών, καθώς και τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εκθέσεων. 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Οργάνωση επισκέψιμων μουσειακών αποθηκών - εργαστηρίων συντήρησης & προωθητικές δράσεις προβολής στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας» της Πράξης «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία στην Ασιατική Πολιτισμική Κληρονομιά 2 Θέσεις

 ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών 1 Θέση

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 Θέση