Θέσεις εργασίας (14/9/2017)

2017-09-14
  • Καθηγητής/τρια Ιστορίας της Τέχνης Μια (1) Θέση
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων. 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 13/9/2017 - 19/9/2017

ΠΕ Αρχαιολόγοι Δέκα (10) θέσεις
ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγοι) Μία (1) θέση
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) Μία (1) θέση

  • Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) έντεκα (11) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Γ. Παπανδρέου 2.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 26/9/2017 - 5/10/2017

  • ΠΕ Εικαστικών Έξι (6) θέσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών για το του Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ», ανακοινώνει την πρόσληψη εικαστικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. 

Καταληκτική ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου 2017