Θέσεις εργασίας (14.4.2022)

2022-04-14

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUB.5 Πολιτιστική Διαδρομή: Δίκτυο Κάστρων από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία».

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία 3 Θέσεις

Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της πράξης «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00103.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση