Θέσεις εργασίας (14.3.2022)

2022-03-14

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» της πράξης «Δήλος-ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 

Με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 2 Θέσεις 

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού».

 ΤΕ Φωτογράφων 1 Θέση

Η εταιρεία διαχείρισης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς (Cultural Resource Management) POLITISTICA - HeritageTraining, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο εγκεκριμένο έργο με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04083, της Παρέμβασης ΙΙ του B' κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 2020, με τίτλο, SaveWoodenBoats, "ΔΙΑΣΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ AR/VR", ζητά να καλύψει δύο θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με άμεση πρόσληψη.

ΠΕ Ανθρωπιστικών σπουδών & ΔΕ Τεχνικού συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης