Θέσεις εργασίας (13.7.2022)

2022-07-13

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUB.2 - Πολιτιστική Εγνατία οδός». 

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχαιολογία 2 Θέσεις

Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή Κλασική αρχαιολογία 1 Θέση

Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη βυζαντινών/μεταβυζαντινών ή/ και προϊστορικών/κλασικών μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη ενός (1) Αρχαιολόγου ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο 2022ΝΑ51400009 5150374 «Εργασίες για την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων της ΕΦ.Α. Ξάνθης».

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» της πράξης «Δήλος-ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 2 Θέσεις

ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 3 Θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χωματουργικών και Ανυψωτικών) 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ εργατών 1 Θέση