Θέσεις εργασίας (13.10.2021)

2021-10-13

Επιμελητής/τρια - Μουσείο Φιλελληνισμού

Η EUROPEAN DYNAMICS είναι χορηγός της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού. Η ΕΕΦ και το Μουσείο Φιλελληνισμού έχουν ως σκοπό την μελέτη, την ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την σύσταση του Ελληνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΦ επιθυμεί να προσλάβει έναν Επιμελητή / τρια, με αντικείμενο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Μουσείου και τη διαχείριση της συλλογής του. Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα φιλελληνικής τέχνης, πίνακες, πορσελάνες, αγάλματα, μπρούντζινα αντικείμενα, επιτραπέζια ρολόγια, βιβλία, έγγραφα, τεκμήρια, του 19ο αιώνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων και Φιλελλήνων.

ΠΕ Αρχαιολόγων 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου της πράξης 3 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το έργο Αντιπλημμυρικής προστασίας και βελτίωσης οδοστρώματος επί των οδών Ι.Σ. Γάτου - Ενικής Αντιστάσεως - Λ. Σαλώνων Δ.Κ. Άμφισσας)».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εμπειρία στις τοιχογραφίες

Πρόσληψη Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Τ.Κ Κρήνης, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο της πράξης «Συντήρηση τοιχογραφιών και τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Τ.Κ Κρήνης, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5067679, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.