Θέσεις εργασίας (12.5.2022)

2022-05-12

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή: Ο δρόμος προς τη Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες».

Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Κλασική αρχαιολογία 2 Θέσεις

Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Π.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

Πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ανασκαφικές Εργασίες στο σπήλαιο "Πολυφήμου" Μαρώνειας», του έργου «Ανάδειξη - Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση του σπηλαίου "Πολυφήμου" Μαρώνειας Ν. Ροδόπης».

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία 1 Θέση

Πρόσληψη Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ.Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο της πράξης «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ.Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5067563, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες 3 Θέσεις 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με εμπειρία στις τοιχογραφίες 1 Θέση