Θέσεις εργασίας (12.4.2022)

2022-04-12

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων».

 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Τεκμηρίωση και έλεγχος ψηφιακού περιεχομένου κεντρικών σημείων ενδιαφέροντος ΠΕ Θεσπρωτίας» της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία».

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟ ΧΩΡΑΦΙ» ΣΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (πρώην ομάδα Α΄ με εξειδίκευση στην κεραμική) και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Αρχαιολόγων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο, 100.000 χρόνια» της πράξης «Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο 100.000 χρόνια».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία 2 Θέσεις