Θέσεις εργασίας (11.8.2022)

2022-08-11

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων - επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε. Πέλλας του Δ. Πέλλας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ».

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας του έργου «Αποκατάσταση των κελλιών του κτηριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση σε στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες 1 Θέση 


Το Τμήμα Συντήρησης της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα (ESAG) αναζητά έναν/μία (1) συντηρητή/τρια αρχαιοτήτων ΤΕ/ΠΕ με εξειδίκευση κυρίως στα μεταλλικά αντικείμενα (χαλκό και σίδηρο) και δευτερευόντως στα κεραμικά (ειδώλια), για σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.
Η εργασία θα είναι 5ήμερη (Δε-Πα), 8ωρη και θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα ή την Ερέτρια.
Τα ευρήματα προέρχονται από τις ανασκαφές της Σχολής στο ναό της Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο, έναν από τους τελευταίους γνωστούς ναούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκε ύστερα από χρόνια ερευνών.

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικός έλεγχος» της Πράξης «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης Στην Πόλη του Ηρακλείου -2019».

ΠΕ Αρχαιολόγων 4 Θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ (Τ Ι ΚΑΙ Τ ΙΙ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση