Θέσεις εργασίας (11.7.2022)

2022-07-11

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 « Επίβλεψη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας» της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αραπίτσης Ναούσης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αγιάσματος Αγίου Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη».

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ με εξειδίκευση στον λίθο (ελλείψει αυτών ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ με εμπειρία στην συντήρηση λίθων) 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες στερέωσης Κάστρου Κιάφας Σουλίου». 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα 2 Θέσεις