Θέσεις εργασίας (11.5.2022)

2022-05-11

Πρόσληψη αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Το Αϊτόβουνο».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥ» της ενταγμένης στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Πράξης «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥ».

ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών 1 Θέση

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού τετραγώνου της αγοράς του Δίου» της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού τετραγώνου της αγοράς του Δίου».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ψηφιδωτού ή λίθου 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση αρχαιολογικού υλικού (ψηφιδωτού ή λίθου ή κεραμικών) 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 5 Θέσεις