Θέσεις εργασίας (10.6.2022)

2022-06-10

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης» της πράξης «SUB. 7.2.1 - Ροδόπη: Συντήρηση και αποκατάσταση περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αναστήλωση μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο, μέταλλο και κεραμικό 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες 3 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες του έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. της περιοχής 'Μαράθι' Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτής ΥΕ Εργατών 1 Θέση